Web Shop
Tỉ lệ nạp: 10k =20k KNB + 200k Xu -> Liên hệ tin nhắn trang Fanpage để nạp!
ĐĂNG KÝX
NẠP THẺX

QUÀ TÂN THỦXWEB SHOPX